Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie pod adresem
https://www.piece.mecinka.pl/jak-skorzystac/
w sekcji "Dokumenty do pobrania"

plakat