miniaturaOrganizacja nowego roku szkolnego 2020 / 2021 w szkołach w Męcince i Piotrowicach, funkcjonowanie gminnej służby zdrowia, przedszkoli i żłobka, a także potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Męcinka były głównymi tematami spotkania Wójta Gminy Męcinka, kierownictwa Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Czas epidemii koronawirusa wymusza na nas stałą modyfikację zakładanych planów. Obecnie najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców w dostępie do usług publicznych, które oferujemy, a także pomoc, którą udzielamy osobom potrzebującym” – informuje wójt M. Brzozowski.

Podczas spotkania dokonano ustaleń związanych z uruchomieniem od września 2020 r. szkół i przedszkoli gminnych w tradycyjnym trybie stacjonarnym przy zachowaniu wytycznych epidemicznych.

Dokonano również analizy potrzeb mieszkańców w zakresie opieki społecznej oraz omówiono temat dotyczący bezpłatnych szczepień przeciw grypie w ośrodkach zdrowia Gminy Męcinka.